Syndic

Takenpakket van de syndicus

Als syndicus krijgt men de verantwoordelijkheid het beheer te behartigen van de gemeenschappelijk delen. Hieronder vindt u een korte opsomming van de voornaamste uitdagingen van ons syndici-team.

Administratief beheer

 • Het samenstellen van een basisdossier: basisakte, reglement van orde, bouwkundige samenvatting, juridische samenvatting, enz.
 • Bijeenroepen van de Algemene Vergadering, woont deze bij, stelt een verslag hiervan op en verstuurt dit binnen een redelijke termijn naar alle mede-eigenaars.
 • Verzorgen van alle briefwisseling nodig in zake mede-eigendom ten opzichte van de individuele mede-eigenaars, de bewoners en derden.
 • Afsluiten - na goedkeuring van de Algemene Vergadering - van contracten met leveranciers (onderhoud, verzekering, nutsvoorzieningen, etc.), aanvragen van prijsoffertes, etc
 • Bewaren van alle documenten van mede-eigendom (uittreksels, basisakte, plannen, verslagen, etc.)
 • Bijeenroepen van een Bijzondere Algemene Vergadering bij belangrijke gebeurtenissen (zware schade, onverwachte hoge kosten, rechtzaken, etc.)

Financieel beheer

 • Voeren van de boekhouding op een duidelijke transparante, gedetailleerde en nauwkeurige wijze.
 • Beheer van de ontvangsten en uitgaven.
 • Samenstellen van het werkkapitaal (= nodig om maandelijkse lasten te bekostigen).
 • Invorderen van de verschuldigde bedragen.
 • Opmaken van een periodieke afrekening voor elke mede-eigenaar.
 • Indien nodig een reservekapitaal opvragen (=kapitaal dat onvoorziene zware kosten moet helpen opvangen).
 • Betalingen uitvoeren ten laste van de Vereniging van mede-eigenaars.
 • Zorgen voor een stipte betaling van de leveranciers.
 • Opstellen van een kosten-begroting voor het toekomende boekjaar en het opvragen - na goedkeuring van de Algemene Vergadering – van voorschotten/provisies bij de mede-eigenaars
 • Het jaarlijks opstellen van een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven die aan de mede-eigenaars wordt toegestuurd

Technisch beheer

 • Het coördineren van het onderhoud van de gemene delen (poetsbeurten, controle van de liftinstallatie, etc.).
 • Informeren van de Algemene Vergadering wanneer er zich belangrijke herstellingen opdringen en ervoor zorgen dat deze een weloverwogen beslissing kan nemen (bijvoorbeeld via het ter beschikking stellen van prijsoffertes).
 • Zorgen voor een goede opvolging van de uitvoering van de beslissingen die door de Algemene Vergadering werden genomen.
 • Heeft de bevoegdheid de dringende herstellingen te laten uitvoeren (bijvoorbeeld na een storm, brand of overstroming).

Vertegenwoordiging

 • Optreden in rechte als vertegenwoordiger voor de mede-eigendom.

Referenties

KMO-zone

KMO-zone

Residentie De Rille

Residentie De Rille

Residentie Gabrielle

Residentie Gabrielle

Residentie Ontario

Residentie Ontario

Residentie Azalea

Residentie Azalea

Residentie Hoogpoort

Residentie Hoogpoort

Residentie Quitauna-Methania-Ortelius

Residentie Quitauna-Methania-Ortelius

Residentie Vrijheid

Residentie Vrijheid

Residentie 2BE

Residentie 2BE

Residentie Muretto

Residentie Muretto

Residentie Arcadia

Residentie Arcadia

Residentie Begijnhofke

Residentie Begijnhofke

Residentie Hogenakker

Residentie Hogenakker

Residentie Alcedo

Residentie Alcedo

Residentie Zoutziederij

Residentie Zoutziederij

Residentie Zeedijk

Residentie Zeedijk

Residentie Buitenland

Residentie Buitenland


Residentie De MarktResidentie Sint-Ambelberga
Residentie WeispoelResidentie t’Dorp
Residentie De PotterieResidentie Parklaan
Residentie WilfordResidentie Animmo
Residentie KrijgsbaanResidentie Moerlandstraat

Het syndici-team

In gemeenschap leven betekent ook zorgen voor die gemeenschappelijke delen. Wij hebben een professioneel team dat met plezier een deel van die zorgen wil overnemen. Elke medewerker heeft een eigen functie en ontfermt zich over zijn persoonlijk vakgebied. Wel gebeurt dit in samenwerking met elkaar, want wij zijn een team!

Hieronder een korte voorstelling:

Zaakvoerder

Caroline De Caluwé

 

Financieel en administratief verantwoordelijke

Chris Smet

 

Technisch verantwoordelijke

Pieter Christiaens

 
 

Ons gebouw

Bezoek ons gebouw via deze link Ons gebouw

OPENHUIS zaterdag 02/07 - 10u - 13u

Ruime gezinswoning met 3slpks, ruime zolder en terras

TEMSE - Kasteelstraat 90, 9140 Temse

Van harte welkom! OPENDEUR ZATERDAG 02/07 VAN 10U-13U
Bekijk het eigendom hier al in preview >